Rozdział VIII | Zloty klubowe
 • Zloty klubowe są organizowane dla klubowiczów i przy ich czynnym udziale. W zlotach mogą uczestniczyć także rekruci, forumowicze oraz wszystkie inne osoby w miarę dostępności miejsc.
 • Organizację zlotów nadzoruje Sekcja ds. Organizacyjnych we współpracy z Przewodniczącymi Oddziałów oraz klubowiczami z oddziału/oddziałów, gdzie dany zlot będzie się odbywać oraz w poszczególnych sprawach z Vice ds. Finansowych (pkt 1.c) i z Vice ds. Medialnych (pkt 1.g).
 • Na organizację zlotu składa się:
  • znalezienie odpowiedniego ośrodka, który zapewni bezpieczeństwo klubowiczów i ogólną możliwość organizacji zlotu (odpowiednia ilość miejsc, parking, miejsce w którym odbywać się będą atrakcje i konkursy zlotowe).
  • rezerwacja miejsc w ośrodku, przedstawienie konkretnych informacji klubowiczom dotyczących zakwaterowania, form wyżywienia, atrakcji oraz sposobu dojazdu na miejsce zlotu.
  • przedpłaty za rezerwacje odbywać się będą za pośrednictwem konta klubowego we współpracy z Vice ds. Finansowych lub konta klubowicza wskazanego przez Vice ds. Organizacyjnych.
  • organizacja harmonogramu zlotu, jego nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zlocie.
  • organizacja atrakcji zlotowych – konkursów, wspólnych biesiad (ognisko) i innych.
  • współpraca z odpowiednim samorządem terytorialnym władz państwowych oraz z służbami porządkowymi dotycząca np. przejazdu przez ośrodek miejski, organizacji wystawy aut zlotowych – tylko jeżeli są takie wymagania.
  • współpraca z mediami motoryzacyjnymi w zakresie informacji publicznej na temat zlotu leży po stronie Sekcji Medialnej.
 • Zloty odbywają się dwa razy w roku na wiosnę oraz na jesień z założeniem, że w jednym roku kalendarzowym zlot klubowy nie może odbyć dwukrotnie w tym samym oddziale klubu.
 • O miejscu i terminie zlotu decyduje Zarząd na podstawie propozycji zaproponowanych przez Sekcję ds. Organizacyjnych.
 • Zloty są finansowane ze środków klubu, środków uzyskanych od sponsorów oraz poprzez dopłaty zlotowe uczestników zlotu. Wysokość dopłat określa Zarząd w zależności od kosztów organizacji zlotu.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2010