Root Admin Forum i strony Vectra Klub Polska

GŁOWA OBSŁUGI FORUM
Osoba posiadająca pełne uprawnienia, odpowiedzialna za funkcjonowanie forum z poziomu technicznego oraz nadzorująca pracę moderatorów.
Głównymi zadaniami Root admina są:
-nadzorowanie systemów oraz aplikacji
-zarządzanie zasobami, kontami oraz uprawnieniami użytkowników
-instalacja, konfiguracja aktualizacja oprogramowania
-kontrola spójności oraz integralności poszczególnych składowych forum
-Nadzór oraz kontrola pracy zespołu zajmującego się obsługą forum.