Root Admini forum i strony Vectra Klub Polska

Duke_

Sempik

Osoby posiadające pełne uprawnienia, odpowiedzialne za funkcjonowanie forum z poziomu technicznego oraz nadzorujące pracę administratorów i moderatorów forum.
Głównymi zadaniami Root admina są:
-nadzorowanie systemów oraz aplikacji
-zarządzanie zasobami, kontami oraz uprawnieniami użytkowników
-instalacja, konfiguracja aktualizacja oprogramowania
-kontrola spójności oraz integralności poszczególnych składowych forum
-Nadzór oraz kontrola pracy zespołu zajmującego się obsługą forum.