Administracja

adminwp

Duke_

Root Admin Forum i strony Vectra Klub Polska

GŁOWA OBSŁUGI FORUM
Osoba posiadająca pełne uprawnienia, odpowiedzialna za funkcjonowanie forum z poziomu technicznego oraz nadzorująca pracę moderatorów.
Głównymi zadaniami Root admina są:
-nadzorowanie systemów oraz aplikacji
-zarządzanie zasobami, kontami oraz uprawnieniami użytkowników
-instalacja, konfiguracja aktualizacja oprogramowania
-kontrola spójności oraz integralności poszczególnych składowych forum
-Nadzór oraz kontrola pracy zespołu zajmującego się obsługą forum.

jareks

JarekS

Root Admin Forum i strony Vectra Klub Polska

GŁOWA OBSŁUGI FORUM
Osoba posiadająca pełne uprawnienia, odpowiedzialna za funkcjonowanie forum z poziomu technicznego oraz nadzorująca pracę moderatorów.
Głównymi zadaniami Root admina są:
-nadzorowanie systemów oraz aplikacji
-zarządzanie zasobami, kontami oraz uprawnieniami użytkowników
-instalacja, konfiguracja aktualizacja oprogramowania
-kontrola spójności oraz integralności poszczególnych składowych forum
-Nadzór oraz kontrola pracy zespołu zajmującego się obsługą forum.

seba

SEBA

Administrator Forum Vectra Klub Polska

PRAWA RĘKA ROOT ADMINA
Osoba odpowiedzialna za obsługę merytoryczną forum posiadająca rozszerzony zakres uprawnień, pierwsza linia wsparcia.
Głównymi zadaniami Administratora są:
-wsparcie techniczne, realizacja zadań powierzonych przez Root Admina
-pomoc przy wdrażaniu nowych rozwiązań
-dbanie o porządek oraz przejrzystość forum
-bezpośredni nadzór nad pracą obsługi forum.
-Obsługa zgłoszeń użytkowników forum