Root Admini forum i strony Vectra Klub Polska

adminwp jareks

Duke_

JarekS

Osoby posiadające pełne uprawnienia, odpowiedzialne za funkcjonowanie forum z poziomu technicznego oraz nadzorujące pracę administratorów i moderatorów forum.
Głównymi zadaniami Root admina są:
-nadzorowanie systemów oraz aplikacji
-zarządzanie zasobami, kontami oraz uprawnieniami użytkowników
-instalacja, konfiguracja aktualizacja oprogramowania
-kontrola spójności oraz integralności poszczególnych składowych forum
-Nadzór oraz kontrola pracy zespołu zajmującego się obsługą forum.

Administratorzy forum Vectra Klub Polska

sempik econ

Sempik

Econ

Osoby odpowiedzialne za obsługę merytoryczną forum posiadające rozszerzony zakres uprawnień, pierwsza linia wsparcia.
Głównymi zadaniami Administratora są:
-wsparcie techniczne, realizacja zadań powierzonych przez Root Admina
-pomoc przy wdrażaniu nowych rozwiązań
-dbanie o porządek oraz przejrzystość forum
-bezpośredni nadzór nad pracą obsługi forum.
-Obsługa zgłoszeń użytkowników forum.