Cretux

Wiadomość

Prezes Vectra Klub Polska

GŁOWA ZARZĄDU KLUBU
Najwyżej usytuowana osoba w zarządzie „Vectra Klub Polska”.

Zadaniem Prezesa jest dbałość o spójny rozwój klubu jako całości. Główne zadania koncentrują się na:

 1. Reprezentowaniu klubu wobec podmiotów trzecich, w tym zawieraniu umów.
 2. Podejmowaniu i komunikowaniu decyzji dotyczących (strategicznego) rozwoju klubu.
 3. Kontrolowaniu przepływów pieniężnych i dbaniu o stabilność finansową klubu wraz z v-ce ds. finansowych.
 4. Kreowaniu polityki klubowej i rozwoju klubu wraz z v-ce ds. personalnych.
 5. Informowaniu sponsorów oraz patronów klubu i prezentowaniu im planów rozwoju wraz z v-ce ds. medialnych.

łobuz

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Finansowych

CZYM JEST SEKCJA FINANSOWA ?
Sekcja finansowa jest jedną z pięciu sekcji, na jakie podzielony jest „Vectra Klub Polska”. Do zadań Sekcji Finansowej należy prowadzenie spraw finansowych w szczególności:

 1. prowadzenie kasy VKP
 2. prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych VKP z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 4. opracowywanie projektu planu finansowego VKP w zakresie zadań własnych i zleconych, przy współpracy innych sekcji VKP
 5. sporządzanie okresowych analiz z wykonania planu finansowego VKP
 6. kompletowanie i przechowywanie dokumentów finansowych
 7. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

cb2425

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Personalnych

CZYM JEST SEKCJA PERSONALNA ?
Sekcja zajmuje się sprawami związanymi z przyjęciem do Klubu nowych osób, a także pośrednio odpowiedzialna jest za zawartość strony WWW w części dotyczącej danych osobowych Klubowiczy. Osoby chcące przyłączyć się do Klubu proszone są o bezpośredni kontakt z Vice Prezesem ds. Personalnych oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.