G.R.K.

Wiadomość

Prezes Vectra Klub Polska

GŁOWA ZARZĄDU KLUBU
Najwyżej usytuowana osoba w zarządzie „Vectra Klub Polska”.

Zadaniem Prezesa jest dbałość o spójny rozwój klubu jako całości. Główne zadania koncentrują się na:

 1. Reprezentowaniu klubu wobec podmiotów trzecich, w tym zawieraniu umów.
 2. Podejmowaniu i komunikowaniu decyzji dotyczących (strategicznego) rozwoju klubu.
 3. Kontrolowaniu przepływów pieniężnych i dbaniu o stabilność finansową klubu wraz z v-ce ds. finansowych.
 4. Kreowaniu polityki klubowej i rozwoju klubu wraz z v-ce ds. personalnych.
 5. Informowaniu sponsorów oraz patronów klubu i prezentowaniu im planów rozwoju wraz z v-ce ds. medialnych.

 

matt01

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Medialnych

CZYM JEST SEKCJA MEDIALNA ?
Sekcja medialna jest jedną z pięciu sekcji, na jakie podzielony jest „Vectra Klub Polska”. Do zadań przed nią stawianych należy promowanie klubu poprzez kontakty z różnego rodzaju mediami oraz innymi klubami i współpraca z nimi. Do tego także poszukiwanie sponsorów w zamian za ich reklamę na stronie VKP oraz wyszukiwanie miejsc, które udzielą rabatu członkom klubu w zamian za dokonywanie u nich zakupów towarów i usług.

Czyli jednym słowem, dbanie o medialny wizerunek „Vectra Klub Polska”..

prymula

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych

CZYM JEST SEKCJA ORGANIZACYJNA ?
Sekcja organizacyjna jest jedną z pięciu sekcji, na jakie podzielony jest „Vectra Klub Polska”. Sekcja zajmuje się organizacją zlotów klubowych we współpracy z Przewodniczącym oddziału oraz klubowiczami na terenie którego dany zlot będzie się odbywać, organizacją ogólno klubowych konkursów we współpracy z Sekcją Medialną w zakresie informacyjnym, organizacją wyborów Zarządu, oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu klubowego.
Jeżeli chcesz czynnie uczestniczyć w pracach sekcji zarówno podczas organizowania zlotów w swoim regionie, jak i pozostałych częściach obowiązków realizowanych przez sekcję, to zgłoś swoją kandydaturę bezpośrednio do Vice Prezesa ds. Organizacyjnych.

łobuz

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Finansowych

CZYM JEST SEKCJA FINANSOWA ?
Sekcja finansowa jest jedną z pięciu sekcji, na jakie podzielony jest „Vectra Klub Polska”. Do zadań Sekcji Finansowej należy prowadzenie spraw finansowych w szczególności:

 1. prowadzenie kasy VKP
 2. prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych VKP z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 4. opracowywanie projektu planu finansowego VKP w zakresie zadań własnych i zleconych, przy współpracy innych sekcji VKP
 5. sporządzanie okresowych analiz z wykonania planu finansowego VKP
 6. kompletowanie i przechowywanie dokumentów finansowych
 7. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 

cb2425

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Personalnych

CZYM JEST SEKCJA PERSONALNA ?
Sekcja zajmuje się sprawami związanymi z przyjęciem do Klubu nowych osób, a także pośrednio odpowiedzialna jest za zawartość strony WWW w części dotyczącej danych osobowych Klubowiczy. Osoby chcące przyłączyć się do Klubu proszone są o bezpośredni kontakt z Vice Prezesem ds. Personalnych oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 


KonradS

Wiadomość

V-ce Prezes ds. Technicznych

CZYM JEST SEKCJA TECHNICZNA ?
Głównymi zadaniami sekcji ds. Technicznych, zgodnie z przyjętymi zasadami, ujętymi w regulaminie VKP jest:

 1. Prowadzenie działu porad technicznych w ramach strony klubowej.
 2. Udzielanie pomocy klubowiczom w ramach posiadanych możliwości, przy rozwiązywaniu problemów natury technicznej dotyczących pojazdów klubowych.
 3. Gromadzenie oraz prezentowanie na forum wszelkich danych technicznych na temat samochodu marki Opel / Vauxhall / Holden / Chevrolet Vectra lub Cavalier.

Jeżeli chcesz czynnie uczestniczyć w pracach sekcji; podzielić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami bądź uwagami dotyczącymi eksploatacji lub napraw Twojego samochodu – nie zwlekaj!