XXIV Zlot VKP 11-13 września 2015 – Łoś /Podlaskie